Tolerancija kitiems

Mokytojas: 
Vita Baubinienė
Mokykla: 
Mažeikių Pavasario pagrindinė mokykla
Klasė: 
2 klasė
Pamokos tema: 
Tolerancija kitiems
Vidurkis: 4.1 (65 balsai)
Pamokos užduotis, priemonės paskirtis: 

Toleruoti ir gerbti kitų rasių, kitų tautų kultūras, papročius, tradicijas, žmones.