Gyvenimas Bažnyčioje

Mokytojas: 
Audronė Bučienė
Mokykla: 
Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla
Klasė: 
4 klasė
Pamokos tema: 
Gyvenimas Bažnyčioje
Vidurkis: 3.9 (9 balsai)
Pamokos užduotis, priemonės paskirtis: 

Pasitikrinti, kaip mokiniai suprato, kad tie, kurie tiki Jėzaus žodžiu, gauna dievišką gyvenimą.