Skaičiai iki 10

Mokytojas: 
Lina Pilipavičienė
Mokykla: 
Joniškio Mato Slančiausko progimnazija
Klasė: 
1 klasė
Pamokos tema: 
Skaičiai iki 10
Vidurkis: 4.1 (13 balsai)
Pamokos užduotis, priemonės paskirtis: 

Išsiaiškinti, kaip mokiniai geba skaičiuoti iki 10, palyginti skaičius, rasti teisingą skaičių seką.