Žalingų įpročių žala sveikatai

Mokytojas: 
Laima Aleknavičienė
Mokykla: 
Alytaus ,,Sakalėlio“ pradinė mokykla
Klasė: 
4 klasė
Pamokos tema: 
Žalingų įpročių žala sveikatai
Vidurkis: 3.9 (51 balsai)
Pamokos užduotis, priemonės paskirtis: 

Patikrinti ar suvokia, kokią žalą žmogaus sveikatai daro narkotikai, alkoholis ir cigaretės.