Rašinio kelias

Mokytojas: 
Rita Migonienė
Mokykla: 
Kauno Panemunės pradinė mokykla
Klasė: 
4 klasė
Pamokos tema: 
Rašinio kelias
Vidurkis: 4.2 (27 balsai)
Pamokos užduotis, priemonės paskirtis: 

Padėti suprasti ir įsidėmėti rašinio kelią, prisiminti ir įtvirtinti pasakojimo sandarą.