Perimetras

Mokytojas: 
Jūratė Dekerienė
Mokykla: 
Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinė mokykla
Klasė: 
3 klasė
Pamokos tema: 
Perimetras
Vidurkis: 3.8 (34 balsai)
Pamokos užduotis, priemonės paskirtis: 

Pasitikrinti, ar geba apskaičiuoti perimetrą.