Lietuvių kalba (valstybinė)

Klasė
3 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”
Mokytojas
Odeta Gudliauskienė
Pamokos tema
Kas pralinksmins Peliuką?
Klasė
3 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”
Mokytojas
Odeta Gudliauskienė
Pamokos tema
Kas suteiks Peliukui pirmąją pagalbą?
Klasė
3 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”
Mokytojas
Odeta Gudliauskienė
Pamokos tema
Kas padės Peliukui?
Klasė
4 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”
Mokytojas
Asta Baranauskienė
Pamokos tema
E. de Amičis. Kilnus pasielgimas
Klasė
3 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”
Mokytojas
Asta Ivancevičienė
Pamokos tema
Mažybinių maloninių daiktavardžių su priesagomis -el- ir -ėl- daryba ir rašyba
Klasė
4 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”
Mokytojas
Asta Ivancevičienė
Pamokos tema
Ką patarsite ponui Storuliui?
Klasė
4 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”
Mokytojas
Asta Ivancevičienė
Pamokos tema
Seneliai ir pupelė
Klasė
3 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”
Mokytojas
Asta Ivancevičienė
Pamokos tema
Ar moki pasakyti laiką?
Klasė
2 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”
Mokytojas
Asta Baranauskienė
Pamokos tema
Ko daug močiutės virtuvėje?
Klasė
2 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”
Mokytojas
Asta Baranauskienė
Pamokos tema
Šuniuko pasakojimas
Klasė
2 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla "Lokiukas”
Mokytojas
Asta Baranauskienė
Pamokos tema
Mūsų augintiniai
Klasė
2 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”
Mokytojas
Asta Baranauskienė
Pamokos tema
Žodžių, atsakančių į klausimą ką?, rašyba
Klasė
4 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”
Mokytojas
Asta Ivancevičienė
Pamokos tema
Prielinksnių vartojimas
Klasė
4 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”
Mokytojas
Asta Ivancevičienė
Pamokos tema
Kaip rengiamės?
Klasė
4 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”
Mokytojas
Asta Ivancevičienė
Pamokos tema
Daiktavardžiai, atsakantys į klausimą kur?
Klasė
4 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”
Mokytojas
Asta Ivancevičienė
Pamokos tema
Gyvūnų būstai
Klasė
4 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”
Mokytojas
Asta Ivancevičienė
Pamokos tema
Visi ką nors turi
Klasė
2 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”
Mokytojas
Asta Baranauskienė
Pamokos tema
Naminiai paukščiai
Klasė
2 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”
Mokytojas
Asta Baranauskienė
Pamokos tema
Kuo naudingi naminiai paukščiai?
Klasė
2 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”
Mokytojas
Asta Baranauskienė
Pamokos tema
Kuo naudingi naminiai gyvuliai?
Klasė
2 klasė
Mokykla
Vilniaus darželis-mokykla “Lokiukas”
Mokytojas
Asta Baranauskienė
Pamokos tema
Naminiai gyvuliai