Ką žinai apie gandrus?

Mokytojas: 
Jolanta Mikulienė
Mokykla: 
Marijampolės "Žiburėlio" mokykla - daugiafunkcis centras
Klasė: 
1 klasė
Pamokos tema: 
Ką žinai apie gandrus?
Vidurkis: 4.3 (11 balsai)
Pamokos užduotis, priemonės paskirtis: 

Įsivertinti, ar mokiniai atpažįsta gandrą, žino pagrindines jo kūno dalis, nurodo  kur jis žiemoja. Geba paaiškinyi, kodėl žmonės šį paukštį garbina.