Kartojimas. Veiksnys ir tarinys

Mokytojas: 
Aušra Mikalajūnienė
Mokykla: 
Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla
Klasė: 
4 klasė
Pamokos tema: 
Kartojimas. Veiksnys ir tarinys.
Vidurkis: 3.6 (26 balsai)
Pamokos užduotis, priemonės paskirtis: 

Pakartoti ir apibendrinti mokinių žinias apie pagrindines sakinio dalis sakinio dalis